Patent Nedir; buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de patent denir. Geleneksel terminoloji ile sınai mülkiyet haklarının içinde önemli bir yer tutan “patent hakkı”, özellikle teknoloji transferinin aracı olması bakımından gelişmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendiren maddi olmayan bir mala ilişkin haktır.

Osmaniye Patent ‘ in detaylı açıkladığı  Patent Başvurusu Nasıl Yapılır başlıklı yazımızı, oldukça yararlı olabilecek Patent Araştırma ve Patent sorgulama Nedir Nasıl Yapılmalı yazılarımızı ve Faydalı Model Başvuru ve Tescil yazılarımızı mutlaka incelemenizi öneriyoruz.

Patentin en temel kriterlerini ve patent verilmeyen konuları ve buluşları aşağıda inceleyebilirsiniz. 

PATENT VERİLMEYECEK KONULAR VE BULUŞLAR NELERDİR | OSMANİYE PATENT

 

patent verilmeyecek konular ve buluşlar nelerdir-osmaniye patent
patent verilmeyecek konular ve buluşlar nelerdir-osmaniye patent

Patent verilmeyecek konular ve buluşlar şunlardır;

1. Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları;

2. Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar;

3. Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları;

4. Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller;

5. İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri.

6. Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.

7. Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.

 

PATENTDE YENİLİK NEDİR | OSMANİYE PATENT

 

patentde yenilik nedir-osmaniye patent
patentde yenilik nedir-osmaniye patent

Tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan buluş yenidir.

Tekniğin bilinen durumu, patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan bilgilerden oluşur.

Patent başvurusu tarihinde veya bu tarihten sonra yayınlanmış olan ve patent başvurusu tarihinden önceki tarihli Türk patent ve faydalı model belgesi başvurularının yayınlanan ilk metinleri tekniğin bilinen durumuna dahildir.

BULUŞA PATENT VERİLMESİNİ ETKİLEMEYEN AÇIKLAMALAR

Bir buluşa patent verilmesini etkileyecek nitelikte olmakla birlikte, başvuru tarihinden önceki on iki ay içinde veya rüçhan hakkı talep edilmiş ise rüçhan hakkı tarihinden önceki on iki ay içinde ve aşağıda sayılan durumlarda açıklama yapılmış olması buluşa patent verilmesini etkilemez.

1. Açıklamanın buluş sahibi tarafından yapılmış olması;

2. Açıklamanın bir merci tarafından yapılmış olması ve bu merci tarafından açıklanan bilginin;

3. Buluş sahibinin bir başka başvurusunda yer alması ve söz konusu başvurunun bir merci tarafından açıklanmaması gerektiği halde açıklanması;

4. Buluş sahibinden doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bilgiyi edinmiş olan bir üçüncü kişi tarafından, buluş sahibinin bilgisi veya izni olmadan yapılan bir başvuruda yer alması veya;

5. Açıklamanın buluş sahibinden doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bilgi elde eden bir üçüncü kişi tarafından yapılmış olması.

 

TEKNİĞİN BİLİNEN DURUMU VE SANAYİ UYGULANABİRLİK | OSMANİYE PATENT

 

tekniğin bilinen durumu ve sanayi uygulanabilir-osmaniye patent
tekniğin bilinen durumu ve sanayi uygulanabilir-osmaniye patent

Patent alınması istenen buluşların en önemli kriterleri;

TEKNİĞİN BİLİNEN DURUMUNUN AŞILMASI

Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş ise, tekniğin bilinen durumunun aşıldığı kabul edilir.

 

SANAYİYE UYGULANABİLİR OLMA

Buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir.

Patent Başvuru Ücreti

Orijinal fiyat: ₺15.000,00.Şu andaki fiyat: ₺7.500,00.

Faydalı Model Başvuru Ücreti

Orijinal fiyat: ₺15.000,00.Şu andaki fiyat: ₺7.500,00.

Patent Belgesi Ücreti

Orijinal fiyat: ₺8.500,00.Şu andaki fiyat: ₺3.575,00.

2. Yıl Patent Sicil Kayıt Ücreti

Orijinal fiyat: ₺8.500,00.Şu andaki fiyat: ₺3.550,00.

Bir yanıt yazın