Buluş, Patent önemli ekonomik değerler oluşturan haklar kazandırdığı gibi endüstriyel tasarım tescil de önemli ekonomik kazançlar sağlamaktadır. Teknolojinin sürekli ve hızlı değişmesi beraberinde sürekli yeni ürünlerin geliştirilmesini de tetiklemektedir.

Tek başına fiyat ve üretim üstünlükleri piyasalarda üstünlük kurulmasına olanak sağlamaz. Özellikle geliştirme süreçleri oldukça maliyetli olan ürünlerin kısa süre içinde taklitlerinin de üstelik düşük fiyatlarla hızlı bir şekilde sunulması nedeniyle arzu edilen ekonomik kazançlar sağlamayabilir. Ancak geliştirilen özgün tasarıma sahip ürünlerin tasarım tescil yoluyla korunması halinde hem taklitlerle olan mücadelede üstünlük sağladığı gibi, tüketicilerinde tasarım tesciline sahip şirketten ürünün satın alınmasını da sağlamaktadır. Tasarım tescilleri ürünün özgün olduğunu tüketicilere üstelik belge ile gösterdiğinden, doğal olarak da tüketici piyasadaki benzer veya taklit ürününü satın almadığı gibi biraz daha yüksek fiyatlı olsa bile asıl hak sahibinden ürün satın almaktadır.

Yani tasarım tescili ürününün en az diğer önemli özgün özelliklerden kimi durumlarda çok daha fazlasını ifade etmekte ürüne oldukça değerli bir kimlik kazandırmaktadır.

Osmaniye Patent Yurtdışı/Uluslararası tasarım tescil başvuruları için Yurtdışı Tasarım Tescil başlıklı yazımızı incelemesini öneriyoruz.


Tasarım tesciline sahip her ürün hem tüketiciler hem de diğer toptan ve perakende firmaları tarafından tercih edilmektedir. Dahası tasarım tescili olan bir ürünün çok düşük fiyatlarla satışa sunulan taklitlerinin ticaretini de engellemektedir. Çünkü olası bir hukuki süreçte ilgili ürün/ürünlerin toplatılması vb. hukuki yaptırımlara tabi olması halinde dağıtım ve ticaretini yapan şirket ve firmaları da güç durumda bırakacağından tescilli bir tasarıma sahip ürün genellikle asıl hak sahibinden satın alınmaktadır.

Osmaniye Patent ‘ in detaylı açıkladığı tasarım nedir? endüstri ürünleri tasarımı nedir? mimari tasarım nedir? ve rüçhan hakkı nedir? hakkındaki ayrıntılı bilgileri ve  Tasarım Tescil Ücretleri başlıklı yazımızı incelemenizi öneriyoruz.

Dahası başta internet ve sosyal medya yeni ürünlerin çok hızlı bir şekilde yayılmasına olanak sağlamaktadır. Örneğin yeni ve özgün tasarımlara sahip bir ürün düşük bir bütçeyle kısa süre içinde geniş bir çoğrafya da tanıtımı yapılabilir durumdadır. Üstelik bunun tekel hakkının sizde olması kısa bir süre içinde inanılmaz ekonomik kazançlar sağlayacağı gibi kısa sürede markalaşmanıza da katkı sağlayacaktır.

Osmaniye Patent ve iştirakleri olduğumuz Etkin Patent tüm hizmet ücretlerinde İNDİRİM uygulamaya devam etmektedir. Osmaniye Patent tasarım tescil ücretleri ve Etkin Patent’ in tasarım tescil ücretleri ile resmi TÜRKPATENT tasarım işlem ücretlerini birlikte incelemenizi ve piyasa ile mutlaka karşılaştırma yapmanızı özellikle öneriyoruz. TÜRKPATENT’ in tüm resmi harçlarında KDV DAHİL olmasına rağmen bir takım firmaların fazladan % 18 KDV eklemektedir. Bu duruma özellikle dikkat etmenizi, web sayfalarında veya yazılı fiyat teklifi alırken mutlaka KDV DAHİL fiyatları yazılı talep etmenizi öneriyoruz.

Osmaniye Patent, Çözüm ortağı İzmir Web Tasarım ve iştiraki olduğumuz Etkin Patent ülke ekonomimizin hızla gelişmesi, yeni istihdam alanlarının yaratılması, küresel ekonomiler içinde rekabet edebilir ve hatta üstünlük kurmamıza oldukça katkı sunacağına inandığımız özgün tasarımların geliştirilmesine, şahıs, firma ve şirketlerin bu yönde sürekli teşvik edilmekte birlikte tasarım tescillerin hak ettiği kadar çok fazla geliştirilmesi için tasarım tescil başvuru ve danışmanlık ücretlerinde oldukça önemli İNDİRİMLER sağlamaktadır.

 

ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ NEDİR? | OSMANİYE PATENT

 

endüstriyel tasarım tescili nedir?-osmaniye patent
endüstriyel tasarım tescili nedir?-osmaniye patent

Endüstri tasarım tescili nedir; 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’ nun (SMK) 55/2 madde hükmünce bilgisayar programları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanı sıra birleşik bir ürün veya bu ürünü oluşturan parçaları, ambalaj gibi nesneleri, birden çok nesnenin bir arada algılanan sunumlarını, grafik sembolleri ve tipografik karakter ile (SMK) 55(1) Madde hükmünce; ürünün bütünü veya  herhangi bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüne sahip  endüstriyel ürünlerin tasarım tescil yoluyla korunmasına endüstriyel tasarım tescili denir.

endüstriyel tasarım uygulanabilecek her türlü nesneyi kapsayacak şekilde ürünler oldukça geniş tanımlanmıştır. Endüstriyel tasarıma konu ürünün gerçekten üretilip üretilemeyeceği, kullanılıp kullanılamayacağı Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)  tarafından incelenmemektedir.

Yukarıdaki endüstriyel ürün tanımında da belirtildiği üzere endüstriyel yolla veya elle üretilmeyen nesneler tasarım korumasından faydalanamaz. Bitki, çiçek ve meyve gibi canlı organizmaların doğal ortamındaki görünümünü açıklayan tasarımların biçimleri, farklı olsa da elle veya endüstriyel işlem sonucu üretildiği ortaya konulmaz ise reddedilir. Örneğin; doğal ortamında oluşan ağaç kökü ile kare biçimindeki karpuz tasarım tescil ile korunamaz

Birleşik ürün ise sökülüp takılma yoluyla değiştirilebilen veya yenilenebilen parçalardan oluşan üründür (Sınai Mülkiyet Knaunu (SMK) Madde 55(3)).

Ürün tanımı içerisinde yer alan nesnelere ilişkin bazı örnekler şunlardır:

• Endüstriyel yolla veya elle üretilen nesneler (avize, sandalye vb.) (Şekil 1, Şekil 2)

 

endüstriyel yolla veya elle üretilen nesneler-osmaniye patent

endüstriyel yolla veya elle üretilen nesneler-osmaniye patent

 

• Birleşik ürün (otomobil, çamaşır makinesi vb.) (Şekil 3)

 

birleşik endüstriyel ürün tasarımı örneği-osmaniye patent

birleşik endüstriyel ürün tasarımı örneği-osmaniye patent

 

• Ambalajlar (Şekil 6, Şekil 7)

 

ambalaj tasarım örnekleri-osmaniye patent

ambalaj tasarım örnekleri-osmaniye patent

 

• Birden çok nesnenin bir arada algılanan sunumları (mağaza vb.) (Şekil 8, Şekil 9)

 

birden çok nesnenin bir arada algılanan sunumlarına örnekler-osmaniye patent

birden çok nesnenin bir arada algılanan sunumlarına örnekler-osmaniye patent

 

• Grafik semboller (masaüstü simgeler, ikonlar, logolar vb.) (Şekil 10, Şekil 11)

 

grafik tasarım nedir?-osmaniye patent

grafik tasarım nedir?-osmaniye patent

• Tipografik karakterler (arial, calibri vb. yazı karakterleri) (Şekil 12, Şekil 13)

 

tipografik yazı karakter örnekleri-osmaniye patent

tipografik yazı karakter örnekleri-osmaniye patent

 

Yukarıda sayılan nesnelerin yanı sıra, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde korunabilecek resim, fotoğraf, heykel, afiş, çizgi karakter, mimari yapılar, haritalar, internet sayfaları vb. eserler de tasarım korumasından faydalanabilmektedir.

Ürün tanımında da belirtildiği üzere endüstriyel yolla veya elle üretilmeyen nesneler tasarım korumasından faydalanamaz. Bitki, çiçek ve meyve gibi canlı organizmaların doğal ortamındaki görünümünü açıklayan tasarımların biçimleri, farklı olsa da elle veya endüstriyel işlem sonucu üretildiği ortaya konulmaz ise reddedilir. Örneğin; doğal ortamında oluşan ağaç kökü ile kare biçimindeki karpuz tasarımla korunamaz.

 

TASARIM TESCİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR | OSMANİYE PATENT

 

tasarım tescil başvurusu nasıl yapılır-osmaniye patent
tasarım tescil başvurusu nasıl yapılır-osmaniye patent

Tasarım tescil başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu’na ulusal ve uluslararası olmak
üzere iki yolla yapılabilir:

a) Ulusal tasarım başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu’ na kendiniz veya Osmaniye Patent iştiraki olduğu Etkin Patent vb. vekil firmalar aracılığı ile başvuru yapılabilir.

b) Uluslararası tasarım başvurusunda ise Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) Lahey Sistemi6 kullanılır ve Türkiye belirlenir.

Ulusal tasarım tescil başvurusu çevrimiçi elektronik ortamda 7 gün 24 saat boyunca yapılabilmektedir. Posta, kargo yoluyla veya elden fiziksel tasarım başvurusu kabul edilmemektedir.

Ancak, Kurum internet sitesinde veya elektronik başvuru portalında 24 saati aşan uzun süreli teknik bir arıza olması sebebiyle başvurunun yapılamaması durumunda, söz konusu durumun başvuru sahibi tarafından belgelendirilmesi ve Tasarımlar Dairesi Başkanlığının önceden bilgilendirilerek onaylaması durumunda, fiziksel başvurunun kabul edilmesi mümkündür.

 

Tasarım Başvurusunda Yer Alacak Unsurlar

Tasarım başvurusunda aşağıdaki unsurlar yer alır.

a) Başvuru sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri,

b) Tasarımın görünümünü yansıtan ve yayım yoluyla çoğaltılmaya elverişli resim, çizim, grafik, fotoğraf veya benzer biçimde hazırlanmış görsel anlatımı,

c) İsteğe bağlı olarak tarifname,

ç) Tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün adı,

d) Tasarımcının veya tasarımcı grubundaki tasarımcıların kimlik ve iletişim bilgileri,

e) Varsa tasarımcı isminin gizli tutulması talebi,

f) Tescil isteme hakkının tasarımcı veya tasarımcılardan ne şekilde elde edildiğine ilişkin bilgi,

g) Varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin bilgiler,

ğ) Varsa yayım erteleme talebi,

h) Başvuru vekil aracılığıyla yapılıyorsa vekilin kimlik ve iletişim bilgileri,

ı) Başvuru ücretinin, yayım ücretinin, başvuru kapsamında ilave tasarımlar varsa bu ilave tasarımların ücretinin ve varsa rüçhan hakkı ve yayım erteleme talebine ilişkin ücretin ödendiğini gösterir bilgi,

i) Yetkili kişi veya kişilerce atılmış imza.

Başvuru konusunun iki boyutlu bir tasarım olması ve yayım erteleme talebinde bulunulması hâlinde görsel anlatım yerine tasarımın örneği verilebilir.

Tasarım başvurusunda yer alan ürün adı, sınıfı ve tarifnamede verilen bilgiler koruma kapsamını etkilemez.

 

Başvuru İşlemlerine İlişkin Ücretler


Başvuruya ilişkin ücretler, tasarım başvuru ve yayım ücreti ile varsa rüçhan ve yayım erteleme talebi ve vekil firma danışmanlık ve başvuru hizmet ücretlerinden oluşur.

Tasarım Tescil Başvuru Ücreti: Her bir tasarım tescil başvurusu için alınan ücret tasarım başvuru ücretidir. Bir tasarım içeren başvurular tekli, birden fazla tasarım içeren başvurular ise çoklu başvuru olarak değerlendirilir. Çoklu başvurularda yer alan ilave her bir tasarım için Tebliğde belirlenen ilave tasarım başvuru ücreti ödenir

Tüm tasarım tescil işlem ücretlerini Tasarım tescil Ücretleri sayfamızı inceleyebilirsiniz.

 

Tasarımcı Bilgileri


Tasarımcı, korumaya konu olan tasarımı tasarlayan kişidir

Tasarımcı veya tasarımcıların kimlik ve iletişim bilgileri Sicilde, rüçhan belgelerinde ve Bülten yayımında yer alır.

Tasarımcı, tescile konu tasarımı meydana getiren gerçek kişidir. Tüzel kişilik olan şirketler tasarımcı değildir. Bu sebeple başvuru formunun doldurulması esnasında tasarımcı kısmına tasarımı oluşturan kişinin veya kişilerin ad-soyadları yazılmalıdır.

Başvurudaki bütün tasarımların aynı tasarımcıya ait olması durumunda, formda belirtilen ilgili alanın işaretlenmesi gerekir.

Tasarım başvurusunda yer alan tasarımlar birden fazla kişi tarafından oluşturulmuşsa, hangi tasarımların kimler tarafından yapıldığı başvuru formunda belirtilir.

Tasarımcı, isminin başvuruda belirtilmemesi hâlinde, tasarımcı olarak belirtilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak, tasarımcı isminin gizli tutulmasını da talep edebilir. Birden çok tasarımcı olduğu durumda adının gizli tutulmasını talep eden tasarımcıların adları gizli tutulur ve bunların adı yayımda yer almaz.

Adlarının gizli tutulmasını talep eden tasarımcıların, başvuruda isimlerinin belirtilmesi zorunludur.

Başvuru sahibi tasarımcı değilse veya tasarımcılardan sadece biri veya birkaçıysa, başvuru sahibinin tasarımcı veya tasarımcılardan tasarım başvurusu yapma hakkını (“hizmet ilişkisi”, “sözleşme gereği”, “devir intikal yolu” vs.) ne şekilde elde ettiği başvuruda belirtilir.  Başvuru yapma hakkı, bu belirtilenlerin dışında ise “diğer” kısmı işaretlenerek bu hakkın ne şekilde elde edildiği açıklanır.

Başvuru esnasında tasarımcı beyanı esas alınır. Tasarımcı adının başvuru sonrasında değiştirilmesi talep edilirse, önceki tasarımcının kendisinin tasarımcı olmadığını bildiren; yeni tasarımcının ise tasarımın kendisine ait olduğunu belirten, karşılıklı beyanlarına ilişkin dilekçenin Kuruma imzalı olarak sunulması gerekmektedir. Ayrıca, başvuru sahibinin başvuru yapma hakkını yeni tasarımcıdan ne şekilde elde ettiği başvuru formunda belirtilir. Başvuru yapıldıktan sonra tasarımcı ilave edilmesi söz konusu ise önceki tasarımcının beyanının sunulmasına gerek yoktur. Ancak, yeni tasarımcıdan başvuru yapma hakkının ne şekilde elde edildiğinin Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.

 

Vekil Bilgisi ve İşlem Yetkisi Olan Kişiler


Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde gerçek veya tüzel kişiler ile bu kişiler tarafından yetkilendirilmiş sicile kayıtlı marka veya patent vekilleri işlem yapabilir.

Tüzel kişiler, yetkili organları tarafından tayin edilen gerçek kişi veya kişilerce temsil edilir.

Yerleşim yeri yurt dışında bulunan kişiler ancak marka veya patent vekilleri tarafından temsil edilir. Vekille temsil edilmeksizin asil tarafından gerçekleştirilen işlemler, yapılmamış sayılır.

 

Sınıflandırma


Tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünlerin sınıflandırılmasında, 5/8/1997 tarihli ve 97/9731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katılmamız kararlaştırılan Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Locarno Anlaşması hükümleri uygulanır.

Locarno sınıflandırma sisteminde tasarımlar kullanım amaçlarına göre sınıflandırılmıştır. Tasarımlar, Locarno Anlaşmasında belirtilen ürün ya da ürünlere karşılık gelen kod numaraları ve adlar kullanılmak suretiyle tanımlanır.

Sınıflandırma sistemi, veri tabanından ilgili sınıf altında yer alan tasarım örneklerine kolaylıkla ulaşılmasına imkân sağlamasının yanı sıra, özellikle hangi sektörlerden ve ürün gruplarından başvuru yapıldığına ilişkin istatistiklerin oluşturulmasına, tasarımın sanayinin hangi alanında aktif olarak kullanıldığının tespitine yardımcı olmaktadır.

Ürünlerin sınıfları tespiti için Osmaniye Patent danışmanlarından ücretsiz yardım ve destek alabilirsiniz.

Sınıflandırma sisteminin yapısı ve içeriği Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı Uzmanlar Komitesince güncellenmektedir. Locarno Sınıflandırma Sistemi 32 sınıf, 237 alt sınıfı kapsamaktadır.

 

Ürün Adı


Tasarımlar, Locarno Anlaşmasında belirtilen ürün ya da ürünlere karşılık gelen sınıf, alt sınıf ve adlar kullanılmak suretiyle tanımlanır. Başvuruda ifade edilen ve Locarno Sınıflandırmasında yer almayan ürün adları Kurum tarafından tanımlanır.

Çoklu tasarım başvurularında birden fazla ürün adı olabilir, birden fazla ürünün olduğu başvurularda çoklu başvuru şartlarının yerine getirilmesi gerekir.

 

Görsel Anlatım


Görsel anlatım, tasarımın görsel özelliklerini yansıtan ve yayım yoluyla çoğaltmaya elverişli resim, çizim, grafik, fotoğraf veya benzeri biçimde hazırlanmış tasarımın veya tasarımın uygulandığı ürünün görünümüdür.

Sunulan görsel anlatımlar, yayım yoluyla çoğaltılmaya elverişli ve tasarıma ait görsel özelliklerin açık ve net şekilde ayırt edilmesine imkân sağlayacak nitelikte olmalıdır.

Tescile konu tasarımın üç boyutlu olması durumunda tasarımın daha iyi anlaşılabilmesi için, tasarımı bütün yönleriyle açık ve net şekilde yansıtan görünümler sunulur.

Tasarım korumasının sağlıklı gerçekleşmesi için görsel anlatımların mümkün mertebe
en üst kalitede sunulması gerekmektedir.

Tasarım başvurusunda yer alacak görsel anlatımların sayısında kısıtlama bulunmamaktadır. Görsel anlatımlarda görünen unsurlar koruma altına alınacağından, başvuru sahibi tasarımını bütün öğeleriyle korumak istiyorsa, tasarımını tam olarak gösteren bir görsel anlatım sunmalıdır. Bu sebeple, bir nesneyi farklı açılardan gösteren birkaç ek resim de sunulması gerekebilir. Farklı açılardan sunulan resimler, tek bir
görsel anlatım içerisinde yer almamalıdır, her biri ek resim olarak ayrı ayrı sunulmalıdır.

Görünümlerin Boyutları


Görsel anlatımlar, en az 8×8 cm, 8×16 cm veya en fazla 16×16 cm boyutunda sunulur.

Görsel anlatımın yerleştirildiği alanın etrafında kesinlikle çizgisel bir çerçeve bulunmamalıdır. Başvurularda görsel anlatım alanı boyutunun sınırlarına dikkat edilmeli ve kenar marj sınırlarından ez az 2-3 mm boşluk bırakılarak, olabildiğince çerçeveyi dolduracak şekilde yerleştirilmelidir.

Ürünün büyüklüğüne göre görsel anlatımın boyutuna karar verilmelidir. Örneğin, mağaza tasarımı içeren bir görselin 8X8 cm içerisinde sunulması, tasarımın görünüm özelliklerinin algılanmasını engeller. Bu tarz ürünlerin 16×16 cm içerisinde sunulması korumanın kapsamının belirlenmesinde daha sağlıklı olacaktır.

Fotoğraf


Fotoğraf şeklinde verilen görsel anlatımlarda, tasarım veya tasarımın uygulandığı ürün sade ve düz bir fon üzerinde yer almalıdır.  Arka fon rengi olabildiğince beyaz tercih edilmelidir. Fotoğraflar profesyonel standartlarda, biyometrik fotoğraf niteliğinde, yüksek çözünürlüklü ve net olmalıdır.

Çizim


Çizim olarak sunulan görsel anlatımlar çizim aletleri veya elektronik vasıtalarla çizilir ve ürünün üç boyutlu görünümünü sağlamak amacıyla gölgelendirme veya paralel çizgiler kullanılır.

Ürünün Bir Parçasına İlişkin Tasarım Koruması Talep Edilmesi

Ürünün sadece bir bölümüne ilişkin tasarım koruması talep ediliyorsa koruma talep edilen ve edilmeyen özellikleri aşağıda açıklanan yöntemlerle gösterilir. Böylece ürünün sadece yenilik arz eden kısımları koruma altına alınır.

Çizim olarak sunulan görsel anlatımlarda koruma talep edilmeyen unsurlar noktalı veya kesikli çizgilerle ifade edilirken, fotoğraf olarak sunulan görsel anlatımlarda koruma talep edilen kısımlar açıkça işaretlenerek sınırlandırılmalıdır. Fotoğraf olarak sunulan görsel anlatımlarda teknik sebeplerden dolayı işaretlemenin çizgilerle yapılamaması durumunda, koruma talep edilmeyen kısımlar gölgelendirilerek veya bulanıklaştırılarak gösterilebilir.

Tasarım başvurusunda birden fazla görünüm yer alıyorsa, görsel feragatname tüm ek resimlerde tutarlı bir şekilde gösterilir.

Görsel anlatımda koruma dışı bırakılmak istenilen unsurlar, sadece tarifnamede belirtilerek yapılamaz. Çünkü tarifname koruma kapsamını belirlemede rol oynamaz.

 

TASARIM TESCİLİ ÖRNEKLERİ | OSMANİYE PATENT

 

tasarım tescil örnekleri-osmaniye patent
tasarım tescil örnekleri-osmaniye patent

Yan taraftaki görselden Osmaniye Patent ve Etkin Patent’ in kurucusu Bülent AYDIN adına 31/12/2014 tarih ve 2014/09318 numarayla kayıtlı maskot tasarım tescilini örnek tasarım tescil olarak inceleyebilirsiniz.

ilgili tasarım başta “e-emlak” markası olmak üzere yine Bülent AYDIN adına kayıtlı ve Etkin Patent tarafından işletilen 70 adet marka ve web sayfasında kullanılmaktadır.

Örnekteki maskot tasarımı, logo, sembol ve desenler vb. tasarımlar sadece kullanıldıkları mal ve hizmetlerde değil tüm mal ve hizmetler bakımından korunmaktadır.

Yani tescilli maskotun sadece gayrimenkul/emlak hizmetlerinde kullanılıyor olması nedneiyle üçüncü bir taraf farklı bir ürün ve hizmette kullanamaz.

Bu arada “e-emlak” maskot tasarımı hem sektöründe hem de benzer nitelikklerdeki tasarımlar bakımından oldukça güçlü ayırt ediciliğe sahiptir. Bu güç lü ayırt edicilik hem yüksek koruma sağlamaktadır hem de markalaşmaya da oldukça önemli katkılar sunmaktadır.

Örnek verdiğimiz maskot sicil kayıtlarında görülebileceği üzere ilk beş yıl süresini doldurduğundan yenile yapılmış durumdadır. Yani tasarım tesciller 5 yılda bir ve en fazla 25 yıl koruma sağlanmaktadır.

 

TASARIM BAŞVURULARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR | OSMANİYE PATENT

 

tasarım başvurularında dikkat edilmesi gereken hususlar-osmaniye patent
tasarım başvurularında dikkat edilmesi gereken hususlar-osmaniye patent

 

Gıda Tasarım Tescil Başvuruları

Yenilik incelemesinde gıdaların sadece dış görünümleri dikkate alınır (Şekil 173). Normal kullanım esnasında görülmeyen ancak tüketim aşamasında görülebilen kek, çikolata gibi gıdaların iç yapıları14 tasarım korumasından faydalanamaz (Şekil 174), ek görsel anlatım sunulması koruma kapsamını etkilemez.

 

gıda tasarım örnekleri-osmaniye patent

gıda tasarım örnekleri-osmaniye patent

 

Tekstil ve Aksesuar Tasarım Tescil Başvuruları

Giysilerle ilgili görsel anlatımlarda canlı manken kullanılmamalıdır. Görsel anlatımda tasarım dışı unsur (canlı manken, eşarp, ayakkabı vs.) kullanılması koruma sınırlarını belirsizleştirdiğinden uygun değildir (Şekil 77).

Görsel anlatımda cansız manken kullanımı söz konusu ise sadece tasarımın ilgili olduğu bölümde yer verilmelidir. Elbise ile ilgili bir tasarımda cansız mankenin sadece gövde kısmına yer verilmeli, kafa kısmına yer almamalıdır (Şekil 178). Eşarp ve bağlama şekilleri ile ilgili tasarım başvurusunda ise cansız mankenin sadece kafası kullanılmalıdır.

tekstil ve aksesuar tasarım başvuru örnekleri-osmaniye patent

tekstil ve aksesuar tasarım başvuru örnekleri-osmaniye patent

Tasarımın rengi ile arka fonun renk kontrastı iyi ayarlanmalıdır. Özellikle giysi tasarımlarının anlaşılabilir olabilmesi için katalog çekimlerinde olduğu gibi açık, sade, kaliteli, arka fon nötr ve mümkün mertebe beyaz sunulmalıdır (Şekil 179). Aşağıda renk kontrastının iyi ayarlanmamasından dolayı koruma sınırı belirgin olmayan örnekler yer almaktadır (Şekil 180-Şekil 182).

uygunsuz tekstil tasarım örnekleri-osmaniye patent

uygunsuz tekstil tasarım örnekleri-osmaniye patent

Şekil 183’de olduğu gibi görsel anlatımda cansız manken beyaz renge boyanmamalıdır, boyamadan dolayı tasarım korumasında belirsizlikler oluşmaktadır, ceket sağ ve sol iki parçaya ayrılmış, el kısmının olduğu kısımlarda yırtmaç varmış gibi görünmektedir.

Görsel anlatımlarda etiket gibi tasarım dışı unsurlara yer verilmemelidir (Şekil 184). Tasarım unsurlarını tam olarak yansıtacak biçimde görsel anlatımlar sunulmalıdır. Şekil 185’de sadece elbisenin kolu mu yoksa tamamı mı korunmak isteniyor açık değildir.

Elbisenin kolundaki süsleme korunmak isteniyorsa koruma kapsamı dışında bırakılan kısımla ilgili feragatname sunulmalıdır.

tekstil tasarım başvuru unsurları-osmaniye patent

tekstil tasarım başvuru unsurları-osmaniye patent


tekstil tasarım başvuru unsurları-osmaniye patent

Sağ ve sol çiftten oluşan ayakkabı, terlik ve eldiven gibi tasarım başvurularında sağ ve sol tasarımlar birbirinin simetriği ise sadece sağ veya sol çiftten herhangi birisinin tasarımının sunulması yeterlidir.

 

Mobilya ve Ev Eşyaları Tasarım Tescil Başvuruları

Mobilyalarla ilgili zigon sehpa tasarımının başvuruya konu edilmesi durumunda, sehpalar aynı ise ilk görsel anlatımda sehpalardan birisi verilirken, sehpaların içe içe geçmiş hali ek resim olarak sunulabilir (Şekil 186-Şekil 187). Sehpaların farklı olması durumunda her biri farklı tasarım olarak işleme alınır. Aralarında fiziksel bağ olmayan, ancak ürün adı tek ürünü ifade eden televizyon ünitesi, duvar ünitesi gibi ürünlerde; tasarım genel kullanımda tek ürün olarak algılanıyorsa, parçalarıyla beraber tek görsel anlatım içerisinde verilebilir (Şekil 188, Şekil 189).

 

mobilya tasarım başvuru örnekleri-osmaniye patent

mobilya tasarım başvuru örnekleri-osmaniye patent

örnek mobilya duvar ünitesi-osmaniye patent

örnek mobilya duvar ünitesi-osmaniye patent

Aralarında fiziksel bağ bulunmayan ve birlikte satılan setler (örn. koltuk ve oturma seti) de tek bir görsel anlatım içerisinde sunulabilir (Şekil 190-Şekil 191).

örnek mobilya set tasarım başvuruları-osmaniye patent

örnek mobilya set tasarım başvuruları-osmaniye patent

Ambalaj Tasarım Tescil Başvuruları


Ambalajlarla ilgili tasarım başvuruları 09.00 sınıfından yapılır. Ambalaj tasarımının (Şekil
192) açık hali ek resim (Şekil 193) olarak sunulabilir.

 

örnek ambalaj tasarım tescil başvuru örneği-osmaniye patent

örnek ambalaj tasarım tescil başvuru örneği-osmaniye patent

Ambalaj deseninin üç boyutlu ürün üzerinde uygulamasını gösteren tasarım başvurusu
tek başına 32.00 sınıftan yapılamaz, 09-00 sınıfından yapılması gerekir (Şekil 194-Şekil
195). 32.00 sınıftan yapılmak istenirse görsel anlatımda feragatname kullanılmalıdır
(Şekil 196-Şekil 197).

ambalaj tasarım tescil başvuru örnekleri-osmaniye patent

ambalaj tasarım tescil başvuru örnekleri-osmaniye patent

İnşaat ve Mimari Tasarım Tescil Başvurular

Mimari, iç mimari veya peyzajla ilgili plan ve proje tasarım başvuruları (Şekil 206-Şekil 207) Locarno Sınıfı 19-08 kapsamında “basılı malzemeler” olarak yapılabilir. Yapıların Versiyon 1.0 Tarih: 01.07.2019 94 tamamının (Şekil 208) veya bir parçasının bitmiş görünüme ilişkin tasarım başvuruları Locarno Sınıfı 25-03 altında sunulmalıdır.

 

inşaat ve mimari tasarım başvuru örnekleri-osmaniye patent

inşaat ve mimari tasarım başvuru örnekleri-osmaniye patent

Desen ve Süsleme Tasarım Tescil Başvuruları


Özellikle halı desenleriyle ilgili sunulan görsel anlatımlarda, fotoğrafların kalitesinin ve çözünürlüğünün yüksek olması, tasarımın açık ve anlaşılır olması gerekmektedir (Şekil 212-Şekil 214). Kendi doğal renginden dolayı belirgin olmayan desen tasarımlarının, mümkünse çizim olarak sunulması tavsiye edilir.

uygunsuz desen süsleme tasarım başvuru örnekleri-osmaniye patent

uygunsuz desen süsleme tasarım başvuru örnekleri-osmaniye patent

TASARIM TESCİL SÜRECİ | OSMANİYE PATENT

 

tasarım tescil süreci-osmaniye patent
tasarım tescil süreci-osmaniye patent

Tasarımların tescil süreci genel olarak şekli inceleme, yenilik incelemesi, yayım, itiraz ve belgelendirme olarak beş ana işlem sürecinden oluşmaktadır.

Tasarım başvurusunda herhangi bir şekli eksiklik bulunmuyorsa, normal şartlarda başvuru tarihinden itibaren ortalama 30 gün içinde tasarımlar tescil edilerek Bültende yayımlanır.

 

Sicil Kaydı


Başvuru şartları eksiksiz şekilde yerine getirilen ve Kanunun 64 üncü maddesi hükmüne uygun olan bir tasarım başvurusu, Sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır. Sicil alenidir. Talep edilmesi ve ücretinin ödenmesi şartıyla sicil örneği verilir.

 

Tasarım Araştırması


SMK’nin 64 üncü Maddesi (6) ncı fıkrasının (d) bendi gereğince yeni olmadığı tespit edilen tasarım tescil talepleri Tasarımlar Dairesi Başkanlığınca resen reddedilir.

Tasarım başvuruları önce şekli olarak incelenir. Başvuruda şekli eksiklik varsa bildirim yapılarak, noksanlık giderilir. Daha sonra yenilik araştırmasına ve incelemesine geçilir.

Tasarım Araştırmasının Yapılacağı Kaynaklar

Tasarım başvurusunun yapıldığı tarihten önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya açıklanan benzer tasarımların olup olmadığı, aşağıdaki belli başlı kaynaklarda araştırma yapılarak tespit edilir:

a) Tasarım veri tabanları (TÜRKPATENT, EUIPO, WIPO vs.)
b) İnternet arama motorları (Google, Yandex, Yahoo vs.)
c) Sosyal medya hesapları (Facebook, Instagram, Pinterest, Youtube, Twitter vs.)
ç) Tasarımla ilgili kütüphaneler (Shutterstock, Behance vs.) Versiyon 1.0 Tarih: 01.07.2019 68
d) E-ticaret platformları,
e) Ağlar, haberler, bloglar,
f) Başvuru sahibine ait internet siteleri.

 

Tasarım Araştırma Yöntemleri

Tasarım araştırması “anahtar kelime” veya “görsel anlatım” araştırması olmak üzere iki şekilde yapılır.

Anahtar Kelimeyle Araştırma

Tasarım başvurusunda yer alan ürün adları ve eşanlamlı kelimeler ile tasarımın şeklini, biçimini, fonksiyonunu tanımlayan kelimeler ve başvuru sahibinin adı kullanılarak tasarım kaynaklarında araştırma yapılır.

 

Görsel Anlatımla Araştırma


İnternet arama motorlarına (Google, Yandex ve EUIPO Designview Tasarım Veri Tabanı) tasarım başvuru görseli yüklenerek, tasarım başvurusu veya rüçhan tarihinden önceki tarihlerde kamuya sunulan benzer görsellerin araştırması yapılır.

 

Tasarım Araştırmasında Kamuya Sunma Tarihinin Tespiti


Tasarımın, kamuya sunulma tarihinin tespitinde özellikle şu hususlara dikkat edilir:

a) Tasarımın sosyal medya hesaplarında, kütüphanelerde, alışveriş sitelerinde yayımlandığı veya altına yorum yazıldığı tarihi gösteren zaman etiketleri,

b) Tasarımların yer aldığı elektronik broşürlerin yayımlanma tarihleri,

c) Ulusal ve uluslararası tasarım, marka, patent ve faydalı model başvurularının ulusal ve uluslararası yayımlanma tarihleri ile yayımlanan ulusal tasarım başvurularının başvuru veya varsa rüçhan tarihleri,

ç) Web sayfalarının arşivlendiği Wayback Machine’de tasarımların web sitelerine yüklendiğini gösterir tarihler

d) Google ve Yandex gibi arama motorlarında imaj yüklenerek yapılan benzer tasarım araştırmalarında başvuru veya varsa rüçhan tarihi kullanılarak yapılan filtrelemeler,

Tasarım araştırması iki aşamalı gerçekleştirilir. Öncelikle hoşgörü süresi dikkate alınarak, başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önceki 12 ayı aşkın sürede kamuya sunulan benzer tasarımlar araştırılır. Söz konusu araştırma neticesinde, kamuya sunulan benzer bir tasarıma rastlanmaz ise başvuru veya rüçhan tarihinden bir gün öncesi tarihe göre yeniden araştırma yapılır.

Tasarım araştırması sonucunda, başvuru sahipleri tarafından başvuru tarihinden veya rüçhan tarihinden önceki 12 ay içinde yapılan açıklamalara erişilirse, bu yapılan açıklamalar tasarımın yeniliğini etkilemez.

Erişilen görsel anlatımlar ve yayımlanma tarihi, internet sitesinde açık ve anlaşılır. şekilde görünür olmalıdır. Araştırma raporunda, benzer tasarımla birlikte yayımlanma tarihini gösteren ekran görüntüsü ve URL adresi yer alır. Ekran görüntüsünde birden fazla tasarım yer alıyorsa, benzer tasarım kırmızı çerçeve ile işaretlenir.

 

Yenilik İncelemesi


Bir tasarımın 6769 sayılı Kanunla sağlanan haklar kapsamında korunabilmesi için “yenilik” ve “ayırt edici nitelik” kriterlerine sahip olması gerekmektedir. Tasarımlar sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorsa aynı kabul edilir (SMK Madde 56(4)). Tescile konu tasarım başvurusunda sadece önden görünüm verilmişse, önceki tasarımların da önden görünümü ile kıyaslama yapılır.

Önceki tasarımın diğer görünümleri dikkate alınmaz. Tasarımların yenilik ve ayırt edicilik kriterlerine sahip olup olmadığına ilişkin önceki tasarımlarla yapılan değerlendirmede, birden fazla tasarımın özelliği birleştirilerek kıyaslama yapılamaz, her bir tasarım ayrı ayrı kıyaslanır

.
Aynı tasarımlardaki renk, malzeme veya boyutsal farklılıklar çoğu zaman tek başına bir ürünü farklılaştırmada yeterli olmadığından küçük ayrıntı olarak nitelendirilir. Zira bu özellikler tasarımın görünüm özellikleri açısından aslî unsuru oluşturmamakta ve istisnaî bazı durumlar haricinde tasarımın kimliğini etkilememektedir. Bu kapsamda, tasarımın birebir aynı olduğu durumlarda sadece renk, malzeme veya boyutsal farklılıklarla ilgili başvuru sahiplerinin ek tasarım başvurusu yapmasına ihtiyaç bulunmamaktadır.

SMK’nin 64 üncü maddesinin (6) ncı fıkrasının (b) ve (ç) bentleri çerçevesinde, verilen ret kararının tasarımın sadece bir bölümüne ilişkin bulunması hâlinde, sadece o bölümle ilgili kısmi ret kararı verilir.

 

Ürün Parçasının Yenilik Kriteri Açısından Değerlendirilmesi


Tasarımın bir parçası koruma altına alınmak isteniyorsa, koruma talep edilmeyen kısım önceki tasarımlarla kıyaslanmaz, kıyaslanan tasarımların aynı amaç ve sektörde kullanılıyor olması gerekmez.

 

Bilinen Bir Tasarımın Farklı Ürüne Uygulanmasının Yenilik Kriteri Açısından Değerlendirilmesi


Tasarımın uygulanacağı ürün adı, sınıfı ve tarifnamede verilen bilgiler koruma kapsamını etkilemez. (SMK Madde 61 (3)). Bu kapsamda, bilinen bir tasarım farklı bir ürüne uygulanırsa yenilik kriteri sağlanmaz

 

Birleşik Ürünlerin Tasarım Tescili Açısından Değerlendirilmesi


Birleşik ürün sökülüp takılma yoluyla değiştirilebilen veya yenilenebilen parçalardan oluşan üründür (SMK Madde 55(3).

Birleşik ürünün parçasının tasarımı aşağıdaki şartları taşıyorsa yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olduğu kabul edilir (SMK Madde 56(2)):

a) Parça birleşik ürüne takıldığında, birleşik ürünün normal kullanımında görünür durumda olmalıdır.

b) Parçanın görünür durumda olan özellikleri, yenilik ve ayırt edici nitelik şartlarını karşılamalıdır.
Bu maddede yer alan normal kullanım; bakım, servis veya onarım işleri hariç olmak üzere, son kullanıcı tarafından kullanımı ifade etmektedir (SMK Madde 56(3)). Bu kapsamda, normal kullanımda görünür durumda olmayan birleşik ürünün parçası yenilik ve ayırt edicilik nitelik kriterleri açısından önceki tasarım ile kıyaslanamaz. Birleşik ürünün parçası normal kullanımda görünür durumda değilse, söz konusu
parçaya ilişkin tasarım başvurusu Tasarımlar Dairesi Başkanlığınca resen reddedilir.

 

Birleşik ürün parçasının tamamının görünmeme durumu


Birleşik ürün parçası birleşik ürüne takıldığında, birleşik ürün normal kullanımında görünür durumda olmalıdır. Birleşik ürünün normal kullanımında, tasarımın uygulandığı birleşik ürün parçasının hiçbir özelliği görünmüyorsa tasarım başvurusu reddedilir.

 

Birleşik ürün parçasının kısmen görünme durumu


Birleşik ürün parçasının birleşik ürünün kullanımı esnasında her zaman açıkça görülmesine ihtiyaç yoktur. Birleşik ürünün normal kullanımında tasarımın uygulandığı parça kısmen görülüyorsa önceki tasarımlarla yapılacak benzerlik karşılaştırması sadece görülebilen kısımlarla sınırlandırılır.

.
Örneğin, çim biçme makinasının motoruyla ilgili tasarım başvurusunda, önceki tasarımlarla yapılacak kıyaslamada hiç görülemeyen motorun taban kısmı ve daha az görülen arka kısmı kıyaslanmaz; motorun görülebilen üst, yan ve ön tarafları kıyaslanır. Son kullanıcı, motoru üstten görür ve genel izlenimde etkiyi üst taraf yaratır.

 

Birleşik ürün parçasının şeffaf muhafaza içerisinde görünme durumu


Birleşik ürün parçası şeffaf bir muhafaza içerisinde kullanıldığında görülebiliyorsa tasarım korumasından yararlanır.

 

Birleşik Ürün ve Ürün Parçası Arasındaki İlişkiler


Birleşik ürün, parçasından bağımsız olarak bitmiş ürün olarak satılabiliyorsa, söz konusu parça birleşik ürünün parçası olarak değerlendirilmez. Örneğin, birleşik ürün olan yazıcı, kartuş olmaksızın bitmiş ürün olarak satılabilir. Dolayısıyla kartuş, birleşik ürünün parçası olmadığından, yazıcı içerisinde görünmediğinden dolayı tasarım tescili reddedilemez.

 

Yayımlama


Sicile kaydı yapılmış tasarım, aşağıdaki unsurları kapsayacak şekilde Bültende yayımlanır (SMK Yönetmelik Madde 62(1)):

a) Başvuru numarası ve tarihi.
b) Tasarımın tescil numarası ve tarihi.
c) Tasarım sayısı
ç) Varsa rüçhan bilgileri.
d) Tasarım sahibinin uyruğu ile kimlik ve iletişim bilgileri.
e) Tasarımcı veya tasarımcıların kimlik ve iletişim bilgileri.
f) Tasarımın görsel anlatımı.
g) Tasarımın veya tasarımın uygulanacağı ürünün adı ve sınıfı.
ğ) Varsa vekil bilgisi

Tescilli tasarımlara ilişkin değişiklikler ve yenileme işlemleri de Bültende yayımlanır. (SMK Yönetmelik Madde 62(2)). Tasarım Bülteni her ayın 9’unda ve 24’ünde olmak üzere ayda iki kez Kurum internet sitesinde elektronik olarak yayımlanır. Söz konusu günlerin tatil günlerine rastlaması durumunda tatili takip eden ilk işgününde Bülten yayımlanır.

 

Hataların Düzeltilmesi


Tasarım başvurusunda yer alan imla hataları ve açık maddi hatalar, tasarım örneğini değişikliğe uğratmaması şartıyla başvuru sahibinin talebi üzerine düzeltilir (SMK Madde 62(11).

Başvuru sahibi veya tasarımcının adı veya adresindeki hatalar ile imla hataları veya maddi hataların Sicilde düzeltilmesine ilişkin talep, talep formu ile Kuruma yapılır.

Tasarım başvuru veya tescil numarası ile düzeltilmesi istenilen hatalar talep formunda belirtilir (SMK Yönetmelik Madde 68(11)). Tasarım tescil başvurusuyla ilgili hatalı bir bilgi Bültende yayımlanmışsa, sicilde
düzeltme yapıldıktan sonra tekrar yayımlanır.

 

Tasarım Tescil Belgesi


Tasarım tescili, bültende yayımlandıktan sonra yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içerisinde üçüncü kişilerin tescil kararına itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Üçüncü kişilerin herhangi bir itirazı yoksa veya itiraz Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığınca reddedilmişse, tasarım tescil belgesi düzenlenerek başvuru sahibine posta yoluyla veya elektronik ortamda gönderilir.

Lahey Anlaşması kapsamında Türkiye’ye yapılan uluslararası tasarım tescilleri için tescil belgesi düzenlenmemektedir.

Tekli Tasarım Tescil Ücreti

Orijinal fiyat: ₺6.500,00.Şu andaki fiyat: ₺2.750,00.

Beşli Tasarım Tescil Ücreti

Orijinal fiyat: ₺15.000,00.Şu andaki fiyat: ₺6.633,33.

Onlu Tasarım Tescil Ücreti

Orijinal fiyat: ₺20.000,00.Şu andaki fiyat: ₺10.133,33.

Yirmibeşli Tasarım Tescil Ücreti

Orijinal fiyat: ₺40.000,00.Şu andaki fiyat: ₺19.633,33.

Bir yanıt yazın